گرگان – مدرس حوزه علمیه قم، امام (ره) را یک مرگ اندیش و معاد باور کم نظیر عنوان کرد و گفت: امام (ره) هر لحظه به اصل مسلم مرگ می اندیشید، اما از نوع تفکر سازنده.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سید مجتبی نور مفیدی، شامگاه پنجشنبه، در آئین رونمایی از کتاب «از مرگ تا قیامت» اظهار کرد: یکی از مهمترین و عامترین پرسش هایی که دل هر انسانی را به خودش مشغول می کند و هر نظام فکری به دنبال پاسخ آن است، مرگ و دنیای پس از مرگ است.

وی افزود: در یکی از روایات این تعبیر زیبا وارد شده است که مرگ واقعی ترین، واقعیتی است که بیشترین پدیده ها درباره آن رخ داده است. هستند نظریه پردازان و رهبران فکری همه مکاتب الهی و غیر الهی ناچار هستند موضع خود را پیرامن حقیقت مرگ و اتفاقات پس از مرگ روشن کنند.

وی با بیان این که پاسخ به این پرسش ساده نیست، تصریح کرد: در کلمات نورانی قرآن و آیات آن و کلمات بزرگان نکات مهمی درباره مرگ و مرگ اندیشی بیان شده است. مرگ و معاد از مسائلی است که بهترین و زیباترین مطالب را می توان از آن استخراج کرد.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: این که چگونه بااین حقیقت برخورد شده و جامعه مسلمانان چگونه با این حقیقت مواجه شده اند مهم است.

وی تصریح کرد: یکی از بزرگان می گویند فکر مرگ آغاز زیستن بهتر است، هر کسی آزمایشی ذهنی و خیالی برای خود درست کند و خودش را دربرابر فرشته مرگ ببیند که او را قبض روح کند و به او فرصت داده یک جمله برای سنگ قبر خود بنویسد ولی دو خصوصیت داشته باشد؛ آرمان ها و واقعیت های زندگی خود را در آن بگنجاند.

آیت الله نورمفیدی اظهار کرد: مرگ اندیشی هم در مکتب اسلام همین است، یعنی زندگی بهتر و رفتار مناسبتر در دنیا.

وی با بیان این که دو مرگ اندیشی مخرب و سازنده داریم، افزود: مرگ اندیشی مخرب، نشاط و حرکت را از انسان می گیرد؛ کاسب کاسبی نمی کند و عالم هم به سمت علم اندوزی نمی رود. این مرگ اندیشی در بخشی از جامعه دینی ما سایه انداخته و جلوی پیشرفت و تکامل را از ما گرفته است.

استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: حضرت علی (ع) وقتی به نماز شب می ایستاد گویی که آخرین نماز اوست و قرار است صبح از دنیا برود ولی صبح وقتی مشغول فعالیت بود تلاش مضاعفی داشت.

وی با اشاره به کتاب «از مرگ تا قیامت»، آن را تلاشی برای مرگ اندیشی سازنده دانست و گفت: این کتاب همان است که علما و بزرگان اسلامی و انبیاء بر اساس آن مشق کردند و تعلیم داند. این همان کتابی است که بنیان فکری امام (ره) را شکل داد.

وی با بیان این که امام یک مرگ اندیش و معاد باور کم نظیر بود، تصریح کرد: امام (ره) هر لحظه به اصل مسلم مرگ می اندیشید، اما از نوع سازنده آن و همیشه جامعه را به تحرک وا می داشت. در حسینیه جماران دیده بودیم که مرگ اندیشی را به سیاسیون و مردم متذکر می شدند.

آیت الله سید مجتبی نورمفیدی خاطرنشان کرد: اگر انسان مرگ اندیش نباشد هیچ چیز نمی تواند جلوی روحیه سرکشی او را بگیرد.