چهارمین کنفرانس ایران‌شناسی در کالج سنت جانز دانشگاه کمبریج واقع در کشور انگلستان در روزهای ۲۰ و ۲۱ فروردین سال آتی، برگزار می‌شود.

چهارمین کنفرانس ایران‌شناسی در کالج سنت جانز دانشگاه کمبریج واقع در کشور انگلستان در روزهای ۲۰ و ۲۱ فروردین سال آتی، برگزار می‌شود.

در این کنفرانس دانشمندانی از سراسر جهان، درباره موضوعات مختلف مرتبط با ایران‌شناسی بحث و سخنرانی خواهند کرد.

علاقه‌مندان به شرکت در این کنفرانس می‌باید چکیده سخنرانی خود را حداکثر تا ۹ دی ماه به این کنفرانس ارسال کنند.