«جو جانسون» در اعتراض به طرح «ترزا می» برای خروج از اتحادیه اروپا استعفا کرد.

به گزارش پرس شیعه، «جو جانسون» وزیر حمل و نقل انگلیس اعلام کرده که طرح ترزا می باعث دوپاره شدن انگلیس شده است و کشور را در معرض بزرگترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم قرار داده است.

تلویزیون دولتی انگلیس در این خصوص اعلام کرده است که: جانسون وزیر حمل و نقل انگلیس در اعتراض به طرح نخست وزیر انگلیس در خصوص چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا موسوم به «طرح چکرز» از سمت خود استعفا کرد.