«ذبیح الله مجاهد» ضمن تاکید بر این که روسیه یک کشور قدرتمند و تاثیر گذار در منطقه است اظهار داشت این کشور می تواند مردم افغانستان را برای پایان دادن به اشغال کمک و همراهی کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان در گفتگو با مهر، همزمان با شروع مذاکرات مسکو از روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه یاد کرد و گفت که این کشور می تواند مردم افغانستان را برای ختم اشغال وطنشان از تسلط آمریکا و همپیمنانش کمک و همکاری کند.

سخنگوی طالبان در ارتباط به هدف طالبان از پذیرفتن شرکت در مذاکرات مسکو اظهار داشت که هدف اساسی طالبان از شرکت در این مذاکرات این است که جایگاه خود را به جهانیان از طریق چنین کنفرانس هایی مشخص نمایند.

به گفته مجاهد همه می دانند که مذاکرات مسکو یک فرصت و دستاورد بزرگ برای طالبان است چرا که کشوری همانند روسیه به مشروعیت طالبان ارج گذاشته و از این گروه برای شرکت در کنفرانس مسکو دعوت کرده است.

سخنگوی طالبان همچنین بیان داشت که این گروه به نتیجه بخش بودن کنفرانس مسکو امید دارند و از طرفی می توانند حقانیت خود را در جهان ثابت کنند.

مجاهد خاطرنشان ساخت که برای طالبان شرکت یا عدم شرکت نمایندگان حکومت کابل در کنفرانس مسکو مهم نیست.

به گفته مجاهد طالبان در کنفرانس اهداف و برنامه های خود را نسبت به مسائل کشور اعلام کرده اند و این در حالی است که طالبان قصد ندارند با حکومت کابل گفتگو کنند.

سخنگوی طالبان در ارتباط با نقش روسیه در افغانستان گفت: طبعاٌ روسیه کشور مهمی در منطقه است. نقش روسیه در قبال مسائل منطقه ارزنده است و روسیه می تواند در جستجو راه های سالم برای خاتمه اشغال افغانستان مردم افغانستان را کمک کند.