شرکت یاهو فاش کرد که پلیس فدرال آمریکا از این شرکت خواسته است که اطلاعات شخصی برخی کاربران را در اختیار پلیس فدرال قرار دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ شرکت یاهو فاش کرد که اف.بی.آی.، پلیس فدرال آمریکا با ارسال سه نامه محرمانه از این شرکت خواسته است که اطلاعات شخصی برخی کاربران را در اختیار پلیس فدرال قرار دهد.

این نخستین بار است که اف.بی.آی. به شرکتی اجازه می دهد که چنین مساله ای را فاش کند.

در نامه اف.بی.آی. به شرکت یاهو از این شرکت خواسته شده بود که تمام اطلاعات مربوط به حساب کاربری برخی از کاربران را در اختیار این سازمان قرار دهد.

از جمله این اطلاعات می توان به لیست کامل افرادی که کاربر به آنان ایمیل زده یا از آنان ایمیل دریافت کرده، لیست افرادی که کاربر با آنان چت کرده و تمامی آدرس ها، شماره تلفن ها و اسامی مرتبط با کاربر را ذکر کرد.

گفتنی است، پلیس فدرال آمریکا در چارچوب قانون به اصطلاح آزادی بیان این کشور خواهان دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران بوده است.