دادستانی کل بحرین دستور حبس ۱۶ جوان بحرینی ساکن منطقه کرباباد را به اتهام تلاش برای تجمع غیر قانونی صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از منامه پست، فعالان شبکه های اجتماعی اعلام کردند که ۱۶ جوان بحرینی به اتهام تلاش برای تجمع به یک هفته زندان محکوم شدند.

قرار است این ۱۶ نفر در یک هفته ای بازداشت هستند مورد بازجویی قرار گیرند. آنها برای حبس به زندان الحوض الجاف منتقل شده اند.

نیروهای امنیتی بحرین این جوانان را  ۴ نوامبر و در جریان یورش های گسترده و غیر قانونی به محل سکونت آنها بازداشت کردند.