نشست اخلاق و رسانه با همکاری موسسه امام خمینی(ره) و اداره کل پژوهش های صدا و سیما فردا در قم برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، دومین نشست از سلسله نشست های همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه با همکاری موسسه امام خمینی(ره) و اداره کل پژوهش های صدا و سیما برگزار می کند.

این نشست با عنوان رویکرد اخلاقی به سرگرمی در رسانه با حضور سید حسین شرف الدین عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می شود.

نشست یادشده، فردا دوشنبه ۲۱ آبان از ساعت ۱۰صبح در بلوار امین، اداره کل پژوهش های صدا و سیما واقع در شهر مقدس قم برپا می شود.