منابع فلسطینی از آزادی یکی از فعالان حقوق بشری و عضو مجلس قانونگذاری فلسطین از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از معا، مقامات رژیم صهیونیستی خالده جرار عضو پارلمان فلسطین را پس از سپری کردن ۱۵ ماه بازداشت، آزاد کردند.

بر اساس این گزارش جرار پس از آزادی اش در نردیکی محل ایست و بازرسی در منطقه طولکرم واقع در شمال کرانه باختری اظهار داشت: بازداشت من از سوی ارتش اسرائیل طبیعی بود؛ زیرا من از رنج های مردم فلسطین سخن می گویم.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح کرد: اسرائیل مردم فلسطین را به دلیل بازگو کردن نظراتشان بازداشت می کند؛ آنها هر کسی را که در شبکه های اجتماعی مطلبی را بنویسد، تحت پیگرد قرار می دهند.

عضو پارلمان فلسطین در پایان گفت: تمامی اسیران در زندان های اسرائیل، به همه گروه های فلسطینی پیام دادند که برای آزادی سریع آن ها اقدام کنند.

شایان ذکر است خالده جرار از اعضای دفتر سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطین و عضو مجلس قانونگذاری و فعال حقوق بشری به ویژه در زمینه امور اسیران فلسطینی و رئیس موسسه الضمیر مربوط به اسیران و بازداشت شدگان فلسطینی است.