امروز ارتش سوریه‌ با پشتیبانی هواپیماهای جنگی روسیه‌ حرکت وسیعی را به‌ سوی رقه‌ آغاز کرد.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل رسانه‌ های محلی سوریه‌، امروز ارتش سوریه‌ با پشتیبانی هواپیماهای جنگی روسیه‌ حرکت وسیعی را به‌ سوی رقه‌ آغاز کرد.

ارتش سوریه‌ اعلام کرده‌ است که‌ کنترل رقه‌ و قطع ارتباط مابین عراق و سوریه‌ از اولویت های مهم آنهاست و با پاکسازی رقه‌ ضربه‌ سنگینی را به‌ گروه‌ تروریستی داعش وارد خواهند کرد.

خبرگزاری رویترز هم اعلام کرد حرکت ارتش سوریه‌ امروز آغاز شده‌ است و این حرکت با پشتیبانی هواپیماهای جنگی روسیه‌ انجام می شود.

عملیات آزادسازی رقه‌ توسط ارتش سوریه‌ و نیروهای نظامی روسیه‌ در حالی امروز کلید خورد که‌ یک هفته‌ پیش عملیات آزادسازی این شهر از شمال رقه‌ توسط نیروهای سوری و با حضور نیروهای آمریکایی و پشتیبانی هوایی آمریکا آ‌غاز شده‌ است.

دیروز رسانه‌های سوریه‌ اعلام کردند که‌ داعش در حال انتقال نیروهای خویش به‌ موصل است، احتمالا نبرد در موصل که‌ شهری بزرگ است برای گروه‌ تروریستی داعش آسان‌تر است.