وزیر خارجه عربستان سعودی در کنفرانس سازش پاریس در سخنانی طرح صلح عربی را بهترین گزینه برای حل مسأله فلسطین خواند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از عکاظ، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در کنفرانس پاریس با محوریت سازش میان فلسطین و رژیم صهیونیستی در خصوص حل مسأله فلسطین اظهار نظر کرد.

بر اساس این گزارش عادل الجبیر در سخنانی در این زمینه گفت: طرح صلح عربی بهترین گزینه برای حل مسأله فلسطین است.

وزیر خارجه عربستان سعودی در پاسخ به برخی که خواهان تغییر در طرح سازش عربی بودند، تصریح کرد: اصلاح آن امکان پذیر نیست.

شایان ذکر است طرح سازش عربی ابتکار ملک عبدا… پادشاه عربستان در نشست سال ۲۰۰۲ بیروت در زمان ولیعهدی اش بود که طبق آن توافق شد در صورت عقب نشینی اسراییل از سرزمینهای اشغالی سال ۱۹۶۷، حل عادلانه موضوع بازگشت پناهندگان فلسطینی و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف، کشورهای عربی نیز رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسند این طرح چند سالی در بایگانی ماند تا اینکه اوایل فروردین ماه سال جاری بار دیگر در نشست ریاض احیاء شد.

اسراییل از ابتدا با گنجاندن بند بازگشت آوارگان فلسطینی به موطنشان در بسته صلح مخالفت کرد و خواستار تعدیل آن شد.