مسؤولان فرودگاه قاهره از سفر دکتر احمد راسم النفیس یکی از رهبران شیعه در مصر به ایران ممانعت کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ کتر احمد راسم النفیس از رهبران و اندیشمندان شیعه مصر اعلام کرد: تصمیم مسؤولان فرودگاه قاهره مبنی بر لغو سفر من به ایران «غیرقانونی» است و هیچ توجیه قانونی ندارد.

مسؤولان امنیتی فرودگاه قاهره از النفیس خواسته بودند که مجوز و موافقت امنیتی با سفر وی به ایران را ارائه کند و پس از آن وی را وادار کردند تا از هواپیما پیاده شود.

این رهبر شیعی در این باره گفت: مسؤولان فرودگاه از من مجوز سفر خواستند که همراه من نبود و آنها را مجبور کردند از هواپیما پیاده شوم و این کار آنها غیرقانونی و بدون هیچ توجیه قانونی است.

النفیس درباره انگیزه سفر به ایران نیز گفت: استراحت و تفریح.

بر اساس این گزارش، مسؤولان فرودگاه‌های مصر سفر رهبران شیعی، شخصیت‌های سیاسی و معارضان به برخی کشورها از جمله سوریه، عراق و ایران و غیره را ممنوع و به گرفتن موافقت قبلی مشروط کرده‌اند.