نخست وزیر ترکیه در تلاش برای مهار بحران در روابط این کشور با آلمان، گفت که با وجود ناراحتی آنکارا از به رسمیت شناخته شدن نسل کشی ارامنه، آلمان همچنان دوست و همپیمان ترکیه به شمار می رود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنعلی یلدیریم روز جمعه خاطر نشان کرد که ترکیه و آلمان دو همپیمان مهم هستند و روابط میان طرفین ادامه خواهد یافت.

یلدیریم طی کنفرانسی مطبوعاتی قبل از سفر به جمهوری آذربایجان اعلام کرد که «نباید چنین تصور شود که این مساله یا مسائل مشابه آن باعث تیرگی ناگهانی روابط می شود و البته این بدین معنا نیست که ما به اقدام اخیر پارلمان آلمان پاسخ نخواهیم داد و چیزی نخواهیم گفت.»

این در حالی است که پارلمان آلمان روز پنجشنبه گذشته نسل کشی ارامنه توسط عثمانی ها در سال ۱۹۱۵ را به رسمیت شناخت که در پی آن آنکارا سفیر خود را از برلین برای رایزنی فرا خواند.