وزیر سابق امور مذهبی پاکستان بدلیل فساد مالی در پرونده حج به ۱۶ سال حبس محکوم شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از داون نیوز، حامد سعید کاظمی وزیر سابق امور مذهبی پاکستان بدلیل اتهام فساد مالی در پرونده حج به ۱۶ سال حبس محکوم شد. «آفتاب الاسلام» دبیر سابق امور مذهبی پاکستان به ۱۶ سال حبس و «راو شکیل» دبیر کل سابق امور حج پاکستان نیز به ۴۰ سال حبس به اتهام فساد مالی در پرونده حج این کشور محکوم شدند.

دادگاه اسلام آباد برای این سه نفر جرایم مالی سنگینی نیز در نظر گرفته است که باید آنرا پرداخت نمایند. هر سه نفر می توانند به رای صادره از سوی دادگاه در مدت مقرر اعتراض کنند.

اداره تحقیقات فدرال پاکستان مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بعهده داشت و پس از تفتیش و بازرسیهای لازم و ثبت شهادت ۶۰ تن از گواهان این پرونده ،متهمان را در پرونده حج سال گذشته مجرم شناخته آنها را محکوم به حبس نمود.