بر اثر انفجار یک بمب خوشه ای یک کشاورز یمنی به شهادت رسید و ۵ نفر دیگر مجروح شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ باقی ماندۀ مواد منفجره و بمب های خوشه ای حاصل از حملات هوایی متجاوزان سعودی در استان تعز باعث شهادت این کشاورز یمنی شد.
یک منبع محلی تأکید کرد که مزدوران سعودی، بازار مرکزی تعز را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند و دو منطقه مبدعه و بنی بارق را با اسلحه متوسط هدف گرفتند.
در استان الجوف نیز، مزدوران سعودی منطقه المتون را هم زمان با بمباران منطقه مندبه در استان صعده هدف قرار دادند که ویرانی های زیادی در منازل و مزارع شهروندان به جا گذاشت.