زیردریایی آرژانتینی «سن خوان» که یک سال قبل ناپدید شده بود، پیدا شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، نیروی دریایی آرژانتین امروز شنبه اعلام کرد زیر ردیایی سن خوان که یک سال قبل با ۴۴ خدمه ناپدید شده بود پیدا شده است.

بر اساس اعلام نیروی دریایی آرژانتین، زیر دریایی سن خوان در اعماق ۸۰۰ متری آب های اقیانوس قرار دارد.

این زیردریایی در تاریخ ۱۵ نوامبر سال گذشته ناپدید شد و در آن زمان خدمه آن فقط برای هفت روز اکسیژن کافی برای زنده ماندن در اختیار داشتند.

اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.