مسئول رسانه های جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به مخالفت بیشتر گروههای فلسطینی با تحرکاتی که در زمینه احیای روند سازش می شود هدف از این تحرکات را بر باد دادن آرمان فلسطین دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه العهد، داود شهاب مسئول رسانه ای جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: بیشتر گروههای فلسطینی تحرکات عربی و بین المللی برای احیای روند سازش را مورد مخالف قرار می دهند.

وی افزود: این تحرکات اصول و حقوق ملی به ویژه حق بازگشت را تهدید می کند.

شهادب که در غزه سخن می گفت بیان کرد: پایداری ملت فلسطین باید تقویت شود و نباید با گشودن کانال های جدید عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی علیه آن توطئه شود.

شهاب به مخالفت رژیم صهیونیستی با آنچه طرح صلح عربی نامیده می شود از لحظه اول طرح آن اشاره کرد و یادآور شد که که آرئیل شارون نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی این طرح را جوهری بر روی کاغذ خوانده بود.

وی در ادامه افزود: اعرابی که امروز از امکان انجام اصلاحات در طرح دم می زنند آمادگی برای دادن امتیازهای بیشتر را دارند تا آنچه از آرمان فلسطین باقیمانده است از بین برود.