سخنگوی نیروهای مردمی عراق با اشاره به آزاد سازی کامل الصقلاویه در شمال فلوجه آن را آخرین مرکز وابسته به داعش در خارج از این شهر دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه السومریه ، احمد الاسدی سخنگوی نیروهای مردمی عراق گفت: نیروهای مردمی و ارتش و پلیس امروز موفق به ورود به مرکز ناحیه الصقلاویه و اهتزاز پرچم عراق و آزاد سازی آن به طور کامل شدند و به عهد و پیمانی که برای آزاد سازی اراضی از لوث داعش است وفا کردند.

وی افزود: بله الصقلاویه به طور کامل آزاد شد و آن آخرین مرکز داعشی ها خارج از شهر فلوجه بود و با آزاد سازی آن تروریسم آخرین نفس های خود را در فلوجه می کشد و ما تروریسم را از ریشه بر می کنیم و فریادهای مغرضان و شایعات هرگز باعث نخواهد شد که از عمل به وظیفه و پاکسازی اراضی و حراست از آبرو دریغ کنیم و ذره ای سستی به خود راه بدهیم.

شایان ذکر است که طی ساعات گذشته نیروهای عراقی پیروزی های درخشان دیگری به دست آوردند و الصقلاویه را به طور کامل از داعش آزاد کردند و در جبهه جنوبی مشغول پیشروی هستند.