رئیس حزب کارگر انگلیس با اعلام اینکه از توافق جدید در خصوص برگزیت حمایت نمی کند عنوان داشت که برگزاری همه پرسی دوم در شرایط فعلی گزینه مناسبی نخواهد بود.

به گزارش شیعه پرس به نقل از رویترز، «جرمی کوربین» رئیس حزب کارگر انگلیس عنوان داشت که برگزاری همه پرسی دوم برای برگزیت گزینه ای برای آینده است نه اکنون.

وی همچنین عنوان داشت که حزب کارگر نمی تواند از توافق برگزیت ترزا می نخست وزیر حمایت کند.

رئیس حزب کارگر انگلیس اعلام کرد چنانچه توافق برگزیت در پارلمان به تصویب نرسد، دولت باید به عقب بازگردد و دوباره با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شود. برگزاری دومین همه پرسی درباره برگزیت گزینه ای برای آینده است نه برای امروز.

این در حالی است که «ترزا می» نخست وزیر انگلیس امروز یکشنبه اعلام کرد: هفت روز آینده در روند برگزیت برای انگلیسی بسیار حیاتی است.

نخستت وزیر انگلیس در ادامه افزود: هفت روز آینده حیاتی هستند چون درباره آینده کشور هستند.

می روز گذشته نیز  ضمن رد احتمال کناره‌گیری از قدرت گفت تا تکمیل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سر کار خواهد ماند.

می در دفاع از پیش‌نویس توافق برگزیت گفت که این طرح عملی کردن آن چیزی است که مردم بریتانیا در همه‌پرسی دو سال پیش به آن رای دادند.

نخست وزیر انگلیس در ادامه سیاستش در این خصوص را خط درست برای کشور و همه مردم خواند.

می در حالی از طرحش برای برگزیت دفاع کرده است که شماری از اعضای کابینه، از جمله دومینیک راب، وزیر برگزیت، در اعتراض به این طرح از مقام خود استعفا کرده اند.

بیشتر بخوانید.....
همه‌پرسی استقلال اسکاتلند پاییز امسال دوباره کلید می‌خورد