وزارت کشور فرانسه از افزایش آمار افراد مجروح شده در جریان اعتراضات روز گذشته این کشور خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، در جریان تظاهرات شهروندان فرانسوی در اعتراض به قانون مالیاتی، ۲۲۷ نفر زخمی شده اند.

در پی این تظاهرات ۱۱۷ نفر دیگر بازداشت شده اند.

روز گذشته نیز اعلام شده بود که یک نفر نیز در جریان این اعتراضات کشته شده است.