یک فعال فلسطینی تأکید کرد که آمریکا مانع از موفقیت اجلاس بین المللی پاریس شد و برنامه ها و خواسته های رژیم صهیونیستی را در این اجلاس بر کرسی نشاند.

به گزارش پرس شیعه؛ یک منبع آگاه فلسطینی در گفت وگو با المیادین اظهار داشت که آمریکا تلاش زیادی برای به شکست کشاندن اجلاس بین المللی پاریس کرد و در همین راستا، شب پنجشنبه طرح ها و درخواست هایی که متضمن حوق ملت فلسطین بود را حذف کرده و صرفا مساله همکاری اقتصادی و امنیتی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را ارائه کرد که همین مساله موجب شد تا اجلاس پاریس به نشستی بین المللی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تبدیل شود نه اجلاسی برای حل مساله فلسطین.

منبع مذکور اشاره کرد که وزرای خارجه ۴ کشور عرب شرکت کننده در این اجلاس کلمه ای بر زبان نیاورده و در برابر دخالت صریح آمریکا در این اجلاس به نفع رژیم صهیونیستی کاملا ساکت نشستند و نماینده آمریکا در این اجلاس فراتر از آنچه حتی رژیم صهیونیستی هم انتظارش را داشت، از این رژیم و خواسته هایش جانبداری کرد.

قرار است در پایان این اجلاس بیانیه ای صادر شد. در حالی که ظاهرا رژیم صهیونیستی مخالف برگزاری این اجلاس و تشکیلات خودگردان موافق آن بود، اما حقیقت عکس این مساله است.

گروه های فلسطینی روز گذشته طی بیانیه ای مشترک به شدت نسبت به اهداف اجلاس بین المللی پاریس و برابر دانستن قربانی ( ملت فلسطین) با جلاد ( رژیم صهیونیستی) طی آن هشدار دادند.