آزادی ۳ صیاد ایرانی در کویت را پیگیری می‌کنیم

به گزارش پرس شیعه جابری انصاری همچنین درباره سرنوشت سه صیاد ایرانی دستگیر شده توسط نیروهای کویتی در خلیج‌ فارس و اقدامات صورت گرفته در این رابطه، گفت: در این رابطه چیزی به طور کتبی از سوی دولت کویت به ما اعلام نشده و فقط به صورت شفاهی اعلام شده است.

وی در توضیح ماجرا گفت: بر اساس آنچه اعلام شده میان ماهیگیران ایرانی و کویتی در آب‌های خلیج‌فارس درگیری اتفاق افتاده و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت نیز از مجاری دیپلماتیک در حال پیگیری است و حتماً با اهتمام، سرنوشت این افراد را دنبال خواهد کرد.