۳ روز پس از برافراشتن پرچم عراق بر فراز پل صقلاویه در شمال شهر فلوجه، نیروهای عراقی توانستند این ناحیه را نیز از دست داعش آزاد کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای عراقی روز شنبه پرچم این کشور را در مرکز صقلاویه به اهتزاز درآوردند.