نیروهای نظامی کویتی سه تن از صیادان بوشهری را که در داخل آب های کشور در خلیج فارس و نزدیک مرز آبی با کشور کویت مشغول صیادی بودند را دستگیر کرد.

به گزارش پرس شیعه، نیروهای نظامی کویتی سه تن از صیادان بوشهری را که در داخل آب های کشور در خلیج فارس و نزدیک مرز آبی با کشور کویت مشغول صیادی بودند را دستگیر کرد.

باختر پدر یکی از صیادان دستگیر شده در بیان جزئیات این حادثه گفت: دو قایق از بوشهر که در یکی از این قایق ها سه تن از فرزندانم در آب های کشور در خلیج فارس مشغول صید بودند به ناگاه با قایقی از کشور کویت مواجه می شوند.

وی افزود: قایق کویتی که صیادان آن اهل کشور مصر بودند و مرز بین المللی را عبور کرده و وارد آب های ایران شده بود به صورت عمد مکان ماهیگیری خود را در نزدیکی مکان ماهیگیری صیادان بوشهری انتخاب می کند و مزاحمتی را برای آنها ایجاد می نماید.

باختر با بیان اینکه یکی از فرزندانم به قصد بیان موضوع وارد صحبت با آنان می شود که متاسفانه صیادان مصری که تعدادشان بیش از ۱۰ نفر بود به طرز فجیع همه صیادان بوشهر از جمله فرزاندانم را مورد ضرب و شتم شدید قرار می دهند و یکی از پسرانم از چند ناحیه دچار شکستگی می شود.

وی اضافه کرد: پس از این اتفاق نیروهای نظامی کشور کویت وارد عمل شده و یکی از فرزندانم به همراه دو صیاد از قایق دیگر بوشهری را دستگیر می کنند و دو فرزند دیگرم با قایقی شکسته و به زحمت خود را به بوشهر می رسانند.

پدر این صیاد همچنین گفت: در حال حاضر از سرنوشت فرزندم بی اطلاع هستم و از مسئولان خواستارم این مساله را پیگیری کنند.