سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درگذشت محمد علی کلی مشت زن مسلمان را تسلیت گفت.

به گزارش پرس شیعه؛ حسین جابری انصاری در پیامی درگذشت محمد علی کلی را تسلیت گفت و او را ندای وجدان بیدار انسانی در برابر تبعیض های گوناگون علیه انسان ها دانست.

سخنگوی وزارت خارجه در این پیام آورده است:

درگذشت محمدعلی را به خانواده و بستگان و علاقمندان وی و همه آزادگان جهان تسلیت می گویم. محمدعلی نه تنها یک قهرمان نام آور و کم نظیر در حوزه ورزش مشت زنی بود بلکه آنچه وی را سرآمد همه قهرمانان ورزشی کرده و نام او را جاودانه ساخته است، همان است که در فرهنگ و سنت ایرانی تحت عنوان مرام ‘پهلوانی’ شناخته می شود.

محمدعلی یکی از پیشگامان برابری نژادی و احقاق حقوق سیاه پوستان و ندای وجدان بیدار انسانی در برابر تبعیض های گوناگون علیه انسان ها به بهانه رنگ و قومیت و نژاد به شمار می آید. نام محمدعلی برای همیشه یادآور نفی امپریالیسم و سلطه جویی و جنگ افروزی خواهد بود. از خداوند قادر متعال برای آن مرحوم رحمت و آمرزش طلب می کنم.

حسین جابری انصاری