هشدار دکتر رضا غلامی: امروز جماعت انحرافی نیز می‌گوید فقه دیگر چیست؟! ما خودمان با اتکاء به مقام کمال انسانی، می‌توانیم با امام زمان (عج) ارتباط برقرار کنیم و تکالیف کلان اسلامی را از حضرت (عج) دریافت کنیم.

به گزارش پرس شیعه به نقل از عصر اندیشه؛‌ دکتر رضا غلامی درباره خطر ظهور دوباره نوفرقانیسم در سیاست ایران هشدار داد: امروز جماعت انحرافی نیز می‌گوید فقه دیگر چیست؟! ما خودمان با اتکاء به مقام کمال انسانی، می‌توانیم با امام زمان (ع) ارتباط برقرار کنیم و تکالیف کلان اسلامی را از حضرت (ع) دریافت کنیم.

دوران اسلام به معنای دین سپری شده است

علاوه بر این، می‌گوید دیگر دوران رساله عملیه و اینکه فقیهی در گوشه حوزه بنشیند و احکام اسلامی را جزء به جزء استنباط و سپس ابلاغ کند، سپری شده است؛ ما امروز می‌توانیم با قرار گرفتن در مسیر انسان کامل، و با بهره گیری از عقل، تکلیف خودمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی روشن کنیم.
می‌گوید دوران فقه و مرجعیت سپری شده است؛ اساسا دوران اسلام به معنای دین خاص سپری شده و دوره انسان فرارسیده است! بنابراین، چرا می‌گویید علوم انسانی اسلامی؟! بگویید علوم انسانی انسانی؛ چرا می‌گویید پیشرفت اسلامی؟! بگویید پیشرفت انسانی؛ چرا می‌گویید جامعه اسلامی؟! بگویید جامعه انسانی.

رویکرد منافقانه به ولایت فقیه هم تمام می‌شود

خوب، وقتی از یک طرف، فقاهت و مرجعیت زیر سؤال می‌رود، و از طرف دیگر، با اعتقاد به فرارسیدن دوران ظهور، باب ارتباط با امام زمان (ع) از سوی خودشان به عنوان انسان هایی که در مسیر انسان کامل قرار گرفته‌اند، مفتوح معرفی می‌شود، به طریق اولی ولایت فقیه دیگر جایگاهی ندارد. چه منطقی وجود دارد که اینها در شرایطی که خود را رابط امام زمان (ع) و مردم معرفی می‌کنند، (یعنی همان رکن چهارم یا شبیه آن) یا حتی دوران فعلی را نظیر دیدگاه شیخیه، دوران ظهور می‌دانند، دیگر کوچکترین باوری به ولایت فقیه داشته باشند؟
لذا هرچند به مقتضای قانون اساسی و عوام فریبی، می‌گویند ما ولایت فقیه را قبول داریم، لکن نه تنها دیدگاه‌های آنها با ولایت فقیه سازگاری ندارد، بلکه از دهن کجی به دستورات ایشان و اعتراض به ولایت فقیه که نمادهای بارز آن در بعضی رفتارهای خاصشان کاملاً مشهود است، نیز نمی‌توان باورمندی آنان به ولایت فقیه را پذیرفت و دیر نخواهد بود که رویکرد منافقانه به ولایت فقیه هم تمام می‌شود و ستیز با ولی فقیه عیان می‌شود.

نوفرقانیسم، انسان کامل و امام زمان

دکتر رضا غلامی: چه کسی گفته شما و اطرافیانتان که غرق در خودخواهی شده اید، در مسیر “انسان کامل” قرار گرفته اید؟ شما از مقام عالی “انسان کامل” چه می دانید؟ شما با ذهن کودکانه‌ای که دارید، حتی صد مرتبه پیش از مرتبه انسان کامل را نیز درک نمی‌کنید چه رسد به اینکه پا در مسیر انسان کامل گذاشته باشید!
ثانیاً، ادعای ارتباط مستقیم و بلا واسطه با امام زمان (عج) چگونه قابل اثبات است؟ چگونه می‌توان نصوص دینی مؤکد و فراوانی را که دال بر کذاب بودن مدعیان ارتباط با امام (عج) است را نادیده گرفت؟ خواصی هم که ارتباطی داشته‌اند اولا محال بوده تا اجازه پیدا کنند تا در دوران حیاتشان ارتباط خود را افشا کنند ثانیاً همه این ارتباطات سر سوزنی از اقتضائات غیبت و حاکمیت ولی فقیه و نایب عام امام زمان (عج) را زیر سؤال نبرده است. در واقع، قلیلی نیز که ارتباط داشته اند، در تکلیف گرایی و تبعیت از فقها، سرآمد سایرین بوده‌اند.
ثالثاً، اگر فقه و اجتهاد پویا را با این همه تاکیدات روشنی که از جانب معصوم (ع) کنار بگذاریم، و شیعیان را به درون باتلاق تفسیر به رأی و استنباطات ذوقی و سلیقه‌ای شماها بیندازیم، دیگر از اسلام و شریعت اسلامی چه چیزی باقی خواهد ماند؟ این اسلام، به کدام مسأله از مسائل اجتماعی مؤمنین به قطعیت پاسخگو خواهد بود؟
رابعاً، اگر فقه را قبول کنیم و مرجعیت را زیر سئوال ببریم، چه راه مشروع و معتبری را برای استنباط احکام و ابلاغ و عملیاتی سازی آن ارائه خواهید کرد؟ مگر می‌شود هر بی سواد خودپرستی را جایگزین مرجعیت نمود؟
خامساً، شما فقه و مرجعیت و به تبع آن شریعت جامع را نفی می‌کنید؛ خوب بگویید شماها چه نسبتی با ولی فقیه دارید؟ چرا به دروغ می‌گویید تابع ولی فقیه هستید؟ چه نسبتی میان این دیدگاه‌ها و پذیرش ولی فقیه وجود دارد؟ حالا اگر ولی فقیه نباشد، چه مشروعیتی برای دولت اسلامی وجود دارد؟ اگر هم دولت اسلامی نباشد، پس چه تضمینی برای اجرای حجم وسیعی از دستورات اجتماعی اسلام متصور است؟ خوب صریح بگویید سکولار هستید. چرا باور خود را از بقیه مخفی میکنید؟

در مقابل سیلی زدن نوفرقانیسم به اسلام بایستید

دکتر رضا غلامی: مشکل ما با “جماعت انحرافی” این است که با لباس تدین و انقلابیگری، و با ژست دلسوز ملت وارد صحنه شده‌اند اما نتیجه کارشان چیزی جز تحقق خواست تاریخی استعمار، یعنی هدم اسلام و هدم حاکمیت اجتماعی اسلام نیست.
خوب، روشن است که دارند “عوام فریبی” می کنند. دارند ذهن پاک بچه های متدین و حتی حزب اللهی را خراب می‌کنند و خودشان را در شرایط کنونی، که البته شرایط سختی است، تنها “ناجی” ایران معرفی می‌کنند. شماها ناجی ایران هستید؟! شما با این افکار، نابود کننده ایران هستید. در کجای تاریخ سراغ دارید که ایران منهای شریعت و مرجعیت، نفس راحت کشیده باشد که این بار بکشد؟
وجه خوش بینانه، این است که این افراد مولود طبیعی همان عقل ستیزی و اخباریگری افراطی هستند لکن وجه بدبینانه و شاید واقع بینانه این باشد که ارتباطی بین این ها و استعمار فرانو شکل گرفته است.
من از دوستان انقلابی خودمان می خواهم در برابر این ها – که حتی یک بار حاضر نشده اند پای میز مناظره بیایند و افکارشان را از فضای پنهان و رمزآلود خارج کنند -، از “سطحی گرایی” و “خوش بینی” خارج شوند. باید “ناهوشیاری” را کنار گذاشت؛ باید جلوی سیلی خوردن اسلام را گرفت.