فرزندان خمینی عکس امام خامنه ای و امام خمینی را بر روی کاخ صدام برافراشتند تا به جهان بگویند باورها و اندیشه های انقلاب اسلامی است که به درون قلب ها نفوذ کرده و این عشق حتی با جنگ نظامی از بین نمی رود.

به گزارش پرس شیعه؛ جنگ ۸ ساله صدام علیه ایران ۱۹ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در۳۱شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد. زمانی که صدام از این بالکن اسلحه را به دست گرفت و به نشانه حمله به ایران شلیک کرد تا بتواند انقلاب اسلامی ایران را از بین ببرد و بتواند تهران را ظرف یک هفته فتح کند!

صدام با حمایت آمریکا و ۳۰ کشور دیگر با تمامی قوا و توان سیاسی، نظامی و تبلیغی سعی در بدبین ساختن افکار عمومى جهان نسبت به انقلاب اسلامى ، جلوگیرى از شناسایى سیاسى جمهورى اسلامى و مخصوصا از ترویج نهضت امام خمینى (ره) به عنوان عامل تأثیرگذار در تعیین نظم استراتژیک جهان جلوگیری کنند و به اصطلاح خودشان انقلاب اسلامی را به زانو در بیاورند!

اما دلاور مردان ایران همان هایی که به رهبری امام خمینی(ره) و پشتیبانی از نظام و انقلاب خود تا آخرین قطره خون از کشور دفاع کردند و اجازه نداند حتی یک وجب از خاک این کشور دست دشمنان بیفتد و ذره ای از اندیشه ها و دستاوردهای انقلاب از بین رود.

امروز بعد از گذشت سی و شش سال از جنگ تحمیلی این انقلاب و ارزش های انقلاب است که به درون اندیشه و قلب مسلمانان و آزادی خواهان جهان نفوذ کرده تا جایی که در سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی عکس امام خمینی و امام خامنه ای بر روی همان کاخی که صدام دستور حمله به ایران را صادر کرد برافراشته شده است.