نیروهای امنیتی بحرین در شبکه های اجتماعی عکس افراد تحت تعقیب خود را منتشر کردند و وزارت کشور بحرین مدعی شد که دیروز افراد یاد شده را در ساحل دریا در حال فرار به خارج از کشور بازداشت کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ یکی از عکس ها یکی از نیروهای امنیتی در حال لبخند زدن و آماده شدن برای گرفتن عکس یادگاری نشان می دهد، در حالی که پشت سر وی صفی از بازداشت شدگان قرار دارند که توسط یکی از عناصر پلیس وزارت کشور به آنها دستبند زده شده است.
سایت “مرآه البحرین” ضمن اعلام این مطلب افزود: عناصر پلیس عکس های افراد بازداشت شده را در حالت های مختلف در سطح گسترده در شبکه های اجتماعی انتشار داده اند تا چهره آنان برای همگان شناخته شود. اما وزارت کشور آل خلیفه فقط به انتشار عکس شخصی افراد متهم بسنده کرد.
وزارت کشور بحرین چندی پیش مدعی شد که تلاش هشت محکوم سیاسی که قصد داشتند با یک قایق تندرو رهسپار ایران شوند، ناکام گذاشته است.
وزارت خانه مزبور افزود: کشتی های گارد ساحلی یک قایق تندرو را در شمال بحرین رصد کردند و آن را پس از امتناع ورزیدن از ایستادن تحت تعقیب قرار دادند و محاصره کردند.