فعالان شبکه های اجتماعی در کشور های عربی، هشتگی را برای مخالفت با اسراف در ماه مبارک رمضان به راه انداختند.

به گزارش پرس شیعه؛ این کاربران خاطرنشان کردند که ماه رمضان ماه روزه و عبادت است و نه محرومیت از غذا. از این رو نباید شاهد حمله به بازارها باشیم گویی که در آستانۀ ورود به قحطی قرار گرفته ایم.
فعالان شبکه مجازی توئیتر یکدیگر را به تغییر عادت های ناپسند که از گذشتگان رسیده و یا به تازگی مد شده تشویق کردند.
تعدادی از آنها نیز خواستار عدم انتشار تصویر از سفره های بزرگ و رنگین افطار شدند و نوشتند: فراموش نکنید که برخی از برادران مسلمان شما قوت روزانه خود را نمی توانند تأمین کنند پس اسراف نکنید و از فخرفروشی با عکس خوردنی ها دست بردارید.