تا کنون تابعیت ۲۷۰ انقلابی بحرینی لغو شده که ده ها نفر از آنها از کشور اخراج شده اند و اکثر آنها پناهی جز ایران نیافته اند.

به گزارش پرس شیعه؛ مؤسسه حقوق بشر العربیه با صدور بیانیه ای نگرانی خود را از اقدامات مسئولان بحرین علیه انقلابیون اعلام کرد و گفت: نظام بحرین همچنان سیاست نقض آزادی ها و حقوق اساسی مردم را در پیش گرفته که در مقدمه این سیاست ها لغو تابعیت شهروندان انقلابی قرار دارد که نظام با اتهام خشونت، آنها را از کشور بیرون می کند و بدین ترتیب فرزندان انقلابیون نیز فاقد شناسنامه می شوند و از خدمات اجتماعی مانند بهداشت و آموزش محروم می شوند.

این سازمان افزود: تا کنون تابعیت ۲۷۰ انقلابی بحرینی لغو شده که ده ها نفر از آنها از کشور اخراج شده اند و اکثر آنها پناهی جز ایران نیافته اند.

این سازمان در نهایت از مسئولان بحرین خواسته دست از مجازات انقلابیون بردارند و زمینه محاکمه عادلانه و شفاف متهمان را فرام سازند و از لغو تابعیت شهروندان به طور کلی صرف نظر کنند.