سید حکیم خاطر نشان کرد: کار داعش در عراق تمام است و دیگر داعش به عنوان یک حیوان وحشی شکست ناپذیر نیست و در این مرحله خواسته ما این است که پیشرفت امنیتی ما با برنامه سیاسی نیز همراه باشد.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام و المسلمین سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، روز گذشته در سخنانی در دفتر خود در بغداد و در جمع اهالی مطبوعات عراق در مورد رواج روحیه یاس و نا امیدی در مردم عراق هشدار داد و گفت: حال که همه حقیقت تروریست ها را فهمیده اند، زمان بهبود اوضاع عراق فرا رسیده، اما متاسفانه برخی کشورها در آستانه غرق شدن در داعش هستند و ما خواستار هوشیاری همه برای مرحله پس از داعش هستیم.

وی افزود: مرحله پس از داعش مرحله پاکسازی کشور و گرفتن تصمیمات بزرگ و دشوار است و چنین تصمیم هایی عین شجاعت است، چون موجب آبادانی کشور است.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ادامه داد: همان کسانی که در سال ۲۰۰۵ کشور را اداره کرده اند نمی شود در سال ۲۰۱۶ نیز مدیران کشور باشند و باید تغییرات زمان و روزگار و منطقه و بین الملل را نیز در نظر بگیریم.

وی افزود: داعش یک مافیا و گروهک نیست، بلکه یک پروژه سیاسی با پوشش امنیتی است که از حمایت اقتصادی و نظامی و سیاسی و رسانه ای برخوردار است و جنگ با داعش نیز یک جنگ جهانی است، چون داعش در همه جای جهان حضور دارند.

سید حکیم خاطر نشان کرد: کار داعش در عراق تمام است و دیگر داعش به عنوان یک حیوان وحشی شکست ناپذیر نیست و در این مرحله خواسته ما این است که پیشرفت امنیتی ما با برنامه سیاسی نیز همراه باشد.

وی در بخش دیگر از سخنان خود از مطبوعات عراق خواست در این مرحله حساس به وظیفه ملی و عربی خود عمل کنند یک جریان عراقی در رسانه های عربی و جهانی به راه بیندازند.