نایب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تأکید کرد که رژیم صهیونیستی از جنوب سوریه و آمریکا و ترکیه از شمال این کشور در حال یاری رسانی به تروریست ها هستند.

به گزارش پرس شیعه؛حجت الاسلام شیخ نبیل قاووق معاون رییس شورای اجرایی حزب الله لبنان در مراسمی که از سوی حزب الله در منطقه عدیسه جنوبی برگزار شد، خانواده مقاومت به ویژه در انتخابات شوراها نشان دادند که سد مستحکمی در برابر هجمه نظامی، سیاسی، رسانه ای و مالی دشمنان هستند و اقدامات خشن و تهدید و تحریم و تروریستی نامیدن حزب الله نمی تواند از عزم و اراده آنان در حمایت از مقاومت بکاهد.

وی افزود: مواضع و دیدگاه مقاومت تغییرناپذیر است و حتی رژیم صهیونیستی نیز اذعان دارد که حزب الله با وجود دخالت در جنگ علیه تروریسم در سوریه به قدرت و محبوبیت روزافزون دست می یابد.

حجت الاسلام قاووق بر قدرت حزب الله در مقابله با چالش ها تأکید کرد و اظهار داشت: پیروزی های مستمر در برابر خطر صهیونیستی و تکفیری سبب حیرت دشمنان مقاومت شده است. لبنان به یکی از امنیت ترین و باثبات ترین کشورهای منطقه مبدل شده و با قدرت در برابر خطر صهیونیستی و تکفیری در منطقه ایستاده است. این یک دستاورد ملی بزرگ و استراتژیک به شمار می آید که با همکاری ارتش، ملت و مقاومت به دست آمده است.

عضو ارشد حزب الله با اشاره به ارتباط رژیم صهیونیستی با گروه های تکفیری تصریح کرد: نیروهای تکفیری که در مرز اشغالی جولان سوریه حضور دارند تاکنون حتی یک گلوله نیز به سمت صهیونیست ها شلیک نکرده اند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی گروه ارتباط با تکفیری ها را در جنوب سوریه تشکیل داده و حمایت از جبهه النصره را خطری برای خود نمی داند.

وی ادامه داد: مجروحان تروریست ها در بیمارستان های صهیونیستی به صورت علنی مورد مداوا قرار می گیرند و حتی نخست وزیر رژیم نیز از آنان عیادت می کند. ۵ سال است که تکفیری ها در سوریه حضور یافته و این به معنای همکاری ۵ ساله رژیم صهیونیستی با تروریست هاست.

حجت الاسلام قاووق در پایان تأکید کرد که گروه های تکفیری در شمال سوریه نیز از حمایت نظامی آمریکا و ترکیه بهره مند هستند و خبرهای رسمی از ارسال تجهیزات نظامی به این گروه ها حکایت می کند.