جنگنده های ترکیه، روز یکشنبه، قرارگاه های حزب کارگران کردستان را در ارتفاعات قندیل در مرز عراق بمباران کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ سعید مگدید از شاهدان عینی این بمباران، گفت: جنگنده های ترکیه، به قرارگاه های حزب کارگران کردستان در ارتفاعات قندیل حمله ور شدند و مناطق قرناقه، پشت آشان و کاسوره را بمباران کردند.

این شاهد عینی به وبگاه شبکه السومریه گفت: این بمباران، نیم ساعت ادامه داشت و موجب آتش سوزی در باغ ها و جنگل ها شد.

ترکیه، در ماه جولای سال ۲۰۱۵، پایان آتش بس با حزب کارگران کردستان را اعلام کرد. این آتش بس در سال ۲۰۱۳ میان این حزب و ترکیه برقرار شده بود.