گارد ساحلی بحرین ادعا کرد که ۸ نفر از اتباع این کشور را به اتهام تلاش برای فرار به ایران بازداشت کرده است.

به گزارش پرس شیه به نقل از سومریه نیوز منابع بحرینی امروز یکشنبه اعلام کردند که گارد سواحل شمالی این کشور شنبه شب ۸ نفر را در یک شناور کوچک به اتهام تلاش برای فرار به ایران بازداشت کرد.
براساس ادعای منابع بحرینی این افراد با کمک ۲ نفر تحت تعقیب که در ایران به سر می بردند، می خواستند به این کشور فرار کنند و پس از بازداشت محکوم به ۱۰ سال تا ۱۵ سال حبس شدند.
خبرگزاری بحرین دراین زمینه گزارش کرد: شش زندانی روز جمعه گذشته از زندانی در بحرین فرار کرده بودند ولی این شش نفر جزء بازداشت شدگان نبودند.
به ادعای مقام های بحرینی هفده نفر که تاکنون تفهیم اتهام نشده اند، روز جمعه از بازداشتگاه الحوض الجاف بحرین فرار کردند که ۱۱ نفر از آنها دستگیر و به بازداشتگاه برگردانده شدند.
هزاران نفر از مردم بحرین به اتهام هایی همچون مشارکت در تظاهرات اعتراض آمیز و درگیری با نیروهای امنیتی هم اکنون در بازداشتگاه ها و زندان های نظام آل خلیفه به سر می برند.