مأموریت بسیج مردمی عراق در عملیات آزاد دسازی فلوجه، ۱۲ روزه به پایان رسید.

به گزارش پرس شیعه؛ ابومهدی المهندس معاون رئیس بسیج مردمی عراق، در کنفرانسی مطبوعاتی که در حاشیۀ شهر فلوجه برگزار شد، اعلام کرد: نیروهای بسیج مردمی، ۴۷ روستای حومۀ فلوجه را از چنگ گروه تروریستی داعش، آزاد کردند.

وی افزود: آزادسازی این مناطق، فقط ۱۲ روز طول کشید.

المهندس در ادامه تصریح کرد: مأموریتِ بسیج مردمی، آزادسازی مناطق “الگرمه”، “صقلاویه” و “البوشجل” بود که این ماموریت، در دو مرحله و با آزادسازی کاملِ منطقه صقلاویه، با موفقیت پایان یافت.

این مسئول ارشد بسیج مردمی تاکید کرد که در این ماموریت، ۶۵۰ کیلومتر از حومۀ ۷۵۰ کیلومتری شهر فلوجه آزاد و این شهر، به طور کامل محاصره شد.

ابومهدی المهندس، در پایان خاطر نشان کرد: بسیج مردمی، به دروازه های فلوجه رسیده است و همان جا مستقر خواهد ماند تا از نیروهای امنیتی پشتیبانی کند و هرگاه از ما خواسته شود وارد شهر شویم، وارد خواهیم شد.