مجتهد، با انتشار پیام تازه ای در توییتر، از اقدام جدید محمد بن سلمان برای کنار زدن ولی عهد عربستان پرده برداشت.

به گزارش پرس شیعه؛ مجتهد کاربر توییتر عربستانی که با انتشار اخبار محرمانه از درون خانوادۀ حاکم در عربستان سعودی به شهرت رسیده است، در پیام تازه ای از تلاش محمد بن سلمان، جانشین ولی عهد، برای کنار زدن محمد بن نایف، ولی عهد عربستان، پرده برداشته است.
“مجتهد” در این باره نوشته است: «محد بن سلمان آمادۀ رفتن به آمریکاست تا ضمن اثبات هر چه بیشتر اطاعت خود از آمریکایی ها و دادن امتیازات بیشتر، آن ها را قانع کند که نسبت به محمد بن نایف، ولی عهد و وزیر کشور عربستان، گزینۀ بهتری است».
کارشناسان مسائل عربستان تا کنون گمانه زنی های فراوانی را دربارۀ اختلافات میان محمد بن سلمان و محمد بن نایف مطرح کرده و از تلاش های مختلف بن سلمان برای کنار زدن ولی عهد و هموار کردن راه خود به سوی تخت پادشاهی سعودی سخن گفته اند.