مشاور سیاسی رسانه ای رئیس جمهوری سوریه با اشاره به این که عرصۀ سیاسی منطقه شاهد تغییر و تحولاتی مرتبط با عربستان و ترکیه خواهد بود، آن را بشارتی برای مردم سوریه دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ خانم بثینه شعبان با اشاره به ضرب المثل عربی «إن الأمور بخواتیمها»، (معادل ضرب المثل “شاهنامه آخرش خوش است”)، گفت سختی هایی که ملت سوریه در ۵ سال گذشته از آن رنج برده است، به زودی بر طرف خواهد شد.
خبرگزاری دولتی سوریه، به نقل از مشاور بشار اسد، نوشت که «سرانجام سوریه پیروز خواهد شد و آینده از آن ملت آن خواهد بود».
شعبان، همچنین، گفت: «تصمیماتی در وین گرفته شده و توافقی میان آمریکا و روسیه دربارۀ قطعنامۀ ۲۲۵۳ انجام گرفته است تا مرزهای ترکیه با سوریه بسته و ارسال تروریست ها و تجهیز آنان به سلاح از مسیر ترکیه متوقف شود، اما سازمان ملل و واشنگتن ذکری از این قطعنامه به میان نمی آورند».
او افزود: «سازمان ملل و واشنگتن تنها بر قطعنامۀ ۲۲۵۴ تأکید می کنند که فقط دربارۀ دستیابی به راه حل سیاسی در سوریه است».
بثینه شعبان با اشاره به قطعنامۀ سازمان ملل که عربستان را، به دلیل کشتار صدها کودک یمنی، در لیست کشورهای ناقض حقوق کودکان قرار می دهد، گفت: «این قطعنامه آمریکا را مجبور کرد تا با صدرو بیانیه ای اعتراف کند که انصار الله نه تنها یک گروه تروریستی نیست، بلکه یکی از طرف های مهم گفتگوهای حل بحران یمن است».