دوره جامع تربیت مروجان نجوم (آماتوری) در رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه تبریز برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، دوره جامع تربیت مروجان نجوم (آماتوری) در رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه تبریز با همکاری پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی و انجمن نجوم ایران برگزار می شود.

دوره ها شامل نجوم۱، نجوم۲، اخترفیزیک، کیهان شناسی، ابزارها و نرم افزارهای نجومی، رصد پدیده های نجومی می شود.

علی آزادگان، آنیا صمدی، امیرهادی ضیایی، سمیه صبری و قاضی طباطبایی مدرسان این دوره هستند. همچنین برای شرکت کنندگان گواهینامه صادر می شود.