سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور طی نامه ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی افغانستان اطمینان داده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «آوا»، «سید ظهیر هاشمی» سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در یک نشست خبری در مرکز رسانه های دولت افغانستان تاکید کرد که دولت کابل به دنبال تامین منابع مالی برگزاری انتخابات پارلمانی است.

وی در ادامه گفت: رئیس جمهور افغانستان طی یک نامه به بان کی مون دبیر سازمان ملل متحد خواستار همکاری با دولت افغانستان شده و ما منتظر تصویب فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی در شورای ملی هستیم.

برگزاری انتخابات به رهبری افغانستان، جلب حمایت مالی جهان، اعلام آمادگی دولت برای برگزاری انتخابات و تامین امنیت انتخابات از موارد عمده این نامه است.

وی افزود: دولت افغانستان همچنین خواهان کمک های جامعه جهانی برای برگزاری بهتر انتخابات پارلمانی است.

به گفته معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی جهت بهبود فرایند انتخابات پارلمانی افغانستان، دو کمیته را به رهبری وزرای مالی و امور داخلی این کشور تشکیل داده است تا در قسمت بودجه و تامین امنیت برگزاری انتخابات پارلمانی کار کنند.

هاشمی همچنین در ادامه گفت که دولت کابل به دنبال تهیه طرح امنیتی برای برگزاری انتخابات پارلمانی است و این طرح بزودی عملی خواهد شد.