یکی از نمایندگان کرد عراقی از برگزاری چندین نشست فشرده‌ با حیدر العبادی و کابینه‌ وی خبر داد.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از پایگاه‌ خبری ملت، سوران عبدالله‌، یکی از نمایندگان کرد عراقی در پارلمان عراق، از برگزاری چندین نشست فشرده‌ با حیدر العبادی و کابینه‌ وی خبر داد.

به‌ اساس این گزارش، چندین نشست و گفتگوی فشرده در طول چند روز گذشته‌ مابین هر دو طرف برگزار شده‌ است و هدف از برگزاری این نشست ها رسیدن به‌ راه حلی برای حل مشکلات چندین ساله‌ مابین اقلیم کردستان عراق و بغداد عنوان شده‌ است.

سوران عبدالله‌ گفت: در این نشست ها تمامی مشکلات ما بین اقلیم کردستان عراق و بغداد مطرح شده‌ است و حیدر العبادی هم به‌ روشنی اعلام کرده‌ است که‌ به‌ دنبال حل مشکلات با اقلیم کردستان عراق بر مبنای قانون اساسی است و امید آن می رود که‌ این نشست ها نتیجه‌ ای مفید برای هر دو طرف دربر داشته‌ باشد.

وی همچنین اعلام کرد که‌ در حال حاضر همه‌ فراکسیون ها منتظر جواب رسمی دادگاه‌ فدرال عراق هستند تا نشست های پارلمان عراق به‌ روال عادی خویش بازگردد.