افراد مسلح ناشناس به اردوگاه البقعه واقع در شمال امان پایتخت اردن یورش برده و پنج عضو دستگاه اطلاعاتی این کشور را به قتل رساندند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، افراد مسلح ناشناس امروز دوشنبه به اردوگاه «البقعه» واقع در شهر «امان» پایتخت اردن یورش بردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله پنج عضو دستگاه اطلاعاتی اردن کشته شدند.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

مقامات اردنی نیز تا بدین لحظه هیچ اظهارنظری در خصوص این حادثه نکرده اند.