معاون وزیر امورخارجه گفت: امنیت کشورهای منطقه مقوله‌ ای به هم پیوسته بوده و کانون اصلی نا امنی در منطقه غرب آسیا نیز رژیم صهیونیستی است.

به گزارش پرس شیعه؛ هیاتی از شخصیت ها، نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی و دینی لبنان که در مراسم ارتحال امام خمینی(ره) شرکت کرده بودند، عصر دیروز با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه دیدار کردند.

در این دیدار تنی چند از شرکت کنندگان ضمن تمجید از نقش محوری امام خمینی (ره) و جمهوری اسلامی ایران در جهان معاصر، دیدگاههای خویش را در خصوص تحولات منطقه، بحران سوریه، آینده رژیم صهیونیستی، چشم انداز روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه مطرح کردند.

میهمانان با تجلیل از نقش راهبردی و خردمندانه مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی ایران را قوی ترین کشور منطقه ازحیث درک صحیح تحولات وتجلی ثبات وامنیت وتوسعه قلمداد کردند.

امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن تشریح آخرین تحولات منطقه و از جمله سوریه اظهار داشت: در حالی که برخی طرف ها باتحریک وتجهیزو حمایت همه جانبه از گروه های تروریستی به بی تعهدی بیشتر ونقض آشکار آتش بس و فروپاشی حاکمیت سوریه باانواع اقدامات نامشروع ازقبیل شورش وتشدیدناامنی هادر چند ماهه اخیر، فقط به رشد رویکردهای انتقام جویانه می اندیشند و هیچگونه رویکرد سازنده ای برای برون رفت از بحران ارایه نمی نمایند.

وی ادامه داد: امروز شاهدیم به همت اراده مردم و ارتش سوریه و حمایت محور مقاومت، سوریه توانست بیش از پنج سال در برابر امواج گوناگونی از نیرنگ گروه های تروریستی ملهم از نقشه های رژیم صهیونیستی ایستادگی همه جانبه نماید و پیروز میدان و پرچمدار مبارزه کننده واقعی دربرابر تروریسم و افراط گرایی، مقبول جهانیان ارزیابی گردد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص بحران سوریه وچشم انداز تحولات آینده سوریه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که سرنوشت سوریه باید توسط مردم و اراده آن کشور تعیین شود و بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و صرفا راه حل سیاسی مبتنی برتبلوراراده مردم ان. حرف آخر را خواهد زد.

وی همچنین پیرامون بحران یمن گفت: اینک سازمان ملل ناگزیر بر کشف گوشه هایی ازلایه های جنایت های ضدکودکان مظلوم یمنی شده، وبخشی ازحقایق ناشی از آثار ده ها حملات کور هوایی نظامیان سعودی را در تهاجم و کشتار دهها کودک وزنان بی گناه وهمچنین ویران ساختن زیرساخت های آن کشور رااشکار ساخت ونهایتانتایج وخطایی نابخشودنی و استراتژیک عربستان رامتباین ساخت.

و ی تاکید کرد: جهان اسلام باید مسئله فلسطین را همچنان اولویت اول خود قرار دهد.

امیرعبدالهیان امنیت کشورهای منطقه رامقوله ای به هم پیوسته دانست و افزود: کانون اصلی ناامنی در منطقه غرب آسیا رژیم صهیونیستی است.

معاون وزیر امورخارجه در پایان درخصوص راه حل مشکلات منطقه خاطرنشان ساخت: جمهوری اسلامی ایران، گفتگوهای منطقه ای مبتنی برعدول ازتعصب ورجوع به عقلانیت. راتنها راه حل سیاسی برون رفت ازگره های بحران های کنونی با هدف نیل به چشم انداز مشترک و همکاری های همه جانبه ونقطه اصلی و اولویت همگان درمنطقه رابرشمرد.