بسیج مردمی عراق، به چهار کیلومتری فلوجه رسید.

به گزارش پرس شیعه؛ کریم النوری سخنگوی بسیج مردمی، روز یک شنبه اعلام کرد: آزادسازی الگرمه و صقلاویه خط مقدم داعش را شکست. ما پیش بینی نمی کردیم به این سرعت بتوانیم به چنین دستاوردی برسیم.

النوری تاکید کرد: در حال حاضر، به چهار کیلومتری شهر فلوجه رسیده ایم اما دستیابی به پیروزی سریع را به پیروزیِ همراه با حفظ جان غیرنظامیان ترجیح نمی دهیم.

وی افزود: ۶ هزار تن از شهروندان فلوجه از آن خارج شده اند و این عدد، روز به روز در حال افزایش است، بنابراین بسیج مردمی، میان دو گزینۀ پیروزی سریع و حفظ جان غیرنظامیان، گزینۀ دوم را ترجیح می دهد.

سخنگوی بسیج مردمی همچنین گفت: یورش به شهر فلوجه، مأموریتِ بسیج مردمی نیست و ما فقط وقتی وارد فلوجه می شویم که حیدر العبادی نخست وزیر عراق دستور بدهد.

بسیج مردمی، شنبه شب اعلام کرده بود که منطقه صقلاویه آخرین سنگرِ داعش در خارج از فلوجه است که به دست بسیج مردمی، آزاد شد.

بسیج مردمی همچنین تاکید کرد که فریادهای مغرضان، بسیج مردمی و نیروهای امنیتی را از آزادسازی فلوجه بازنمی دارد.