شورای کلیسا های ایالت مینه‌سوتا در آمریکا به برپایی کمپین احترام به حلول ماه مبارک رمضان اقدام کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ شورای کلیساهای ایالت مینه‌سوتا با راه‌اندازی کمپینی برای مقابله با تبلیغات منفی علیه مسلمانان، از کلیساها و شهروندان مسیحی خواست تا با نصب تابلویی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به همسایگان مسلمان خود تبریک بگویند.

نوشته روی این تابلو بدین قرار است: «رمضان بر همسایگان مسلمان ما مبارک».

بسیاری از کلیساهای مینه‌سوتا امروز این تابلو را در مراسم خود در معرض دید قرار می‌دهند؛ افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها نیز می‌توانند این تابلو را ساخته یا سفارش دهند.