یک مقام رسمی انگلیس در اقدامی نمایشی برای فریب افکار عمومی اعلام کرد که روز دوشنبه نخستین روز ماه رمضان را برای همبستگی با مردم تحت محاصره سوریه روزه می گیرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رأی الیوم، در حالی که انگلیس از جمله متحدان غربی آمریکا در حمایت از تروریست های داعش در سوریه محسوب می شود، یکی از مقامات رسمی دولت انگلیس در اقدامی عوام فریبانه و با ادعای همبستگی با مردم سوریه، روز دوشنبه را روزه گرفت.

بر اساس این گزارش «ادوین ساموئل» سخنگوی رسمی دولت انگلیس در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در سخنانی عوام فریبانه اعلام کرد که روز دوشنبه همزمان با نخستین روز ماه رمضان برای ابراز همبستگی با سوری های تحت محاصره روزه می گیرد.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا افزود: تصمیم من برای روزه گرفتن با هدف ابراز همبستگی با سوری های تحت محاصره و همچنین سوری های آواره و پناهندگانی که در شرایط سختی به سر می برند، صورت می گیرد.

سخنگوی دولت انگلیس تصریح کرد: از دیگر اهدف من برای روزه گرفتن ابراز همبستگی با افراد ربوده شده، بازداشت شده و افرادی که به اجبار در کنترل داعش به سر می برند، است.

وی در پایان گفت: در سال ۲۰۰۷ در سوریه زندگی می کردم و شاهد تجمعات مردم سوریه برای صرف روزه بودم.

شایان ذکر است گروه تروریستی داعش بیش از ۵ سال است که با حمایت آمریکا و متحدان غربی آن از جمله انگلیس و برخی کشورهای مرتجع عرب زبان، سوریه را به آتش کشیده است. در همین راستا اخیرا تعدادی هکر با بررسی تعدادی از حساب های کاربری حامی داعش در توئیتر افشا کردند که سرنخ تعدادی از این حساب ها به وزارت کار و بازنشستگی انگلیس می رسد.