پارلمان لبنان روز دوشنبه در سی و پنجمین نشست خود برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور به علت به حد نصاب نرسیدن شمار نمایندگان حاضر ناکام ماند.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از خبرگزاری شین هوا از بیروت ، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان بعد از آنکه فقط پنجاه و هشت نفر از نمایندگان در نشست پارلمان حضور پیدا کردند اعلام کرد جلسه جدید پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور دوم مارس برگزار خواهد شد.
بر اساس قانون اساسی لبنان، برای انتخاب رئیس جمهور جدید حضور دو سوم نمایندگان پارلمان ۱۲۸ کرسی این کشور لازم است.
بر اساس تقسیم قدرت در لبنان رئیس جمهوری این کشور باید یک مسیحی مارونی ، رئیس مجلس یک مسلمان شیعه و نخست وزیر مسلمان سنی باشد.
لبنان از بیست و پنجم ماه مه ۲۰۱۴ که دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان رئیس جمهوری پیشین این کشور بدون انتخاب جانشینی برای او به پایان رسید بدون رئیس جمهور بوده است.
اختلافات کنونی بین جناحهای رقیب هشتم و چهاردهم مارس در مورد توافق بر سر یک نامزد رای گیری نمایندگان در پارلمان را برای انتخاب رئیس جمهوری جدید با مانع روبرو کرده است.