اعضای گروه بریکس که در کنفرانس جی بیست در آرژانتین شرکت کرده اند در واکنش به اقدامات آمریکا علیه سازمان تجارت جهانی، بیانیه ای را در این رابطه صادر کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، اعضای گروه بریکس حاضر در نشست آرژانتین یعنی چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی در بیانیه‌ای خواستار سیاست باز در عرصه داد و ستد بین المللی و حمایت از سازمان تجارت جهانی شدند.

در بیانیه این کشورها آمده است: روح و قوانین سازمان تجارت جهانی مغایر اقدامات یکجانبه و محافظتی است.

اعضای گروه بریکس در این بیانیه از همه اعضای سازمان تجارت جهانی خواسته‌اند تا با سیاست متناقض با رویکرد این سازمان مخالفت کرده و تعهدات خود را انجام دهند.

این بیانیه در حالی صادر می شود که اختلاف نظر میان چین و آمریکا در خصوص تجارت جهانی و تغییرات اقلیمی موجب بروز اختلافاتی در خصوص بیانیه پایانی نشست جی بیست شده است.