محاسبات جدید نشان می‌دهد کهکشان با سرعتی بیشتر از سطح اندازه گرفته شده در گذشته در حال گسترش است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز؛ بر اساس محاسبات جدید، مشخص شده کهکشان با سرعتی بیشتر از سطح اندازه‌گیری شده در گذشته در حال گسترش است.

خبر اکتشاف این موضوع که کهکشان با سرعتی ۵ تا ۹ برابر سطح اندازه‌ گیری شده در گذشته در حال گسترش است، به صورت مشترک از سوی ناسا و آژانس فضایی اروپا منتشر شده است.

انتشار این خبر این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که در ۹۵ درصد از کیهان که از آن نه نوری و تشعشعی منتشر می شود چه چیزی قرار گرفته است.

سطح گسترش کهکشان با پیش بینی های صورت گرفته در گذشته هماهنگی ندارد و در حال حاضر نظریه های بسیاری در رابطه با علت سرعت گسترش کهکشان وجود دارد. یکی از این نظریات وجود ذرات ریزاتمی است که می توانند با سرعتی برابر با سرعت نور حرکت کنند.

از دیگر نظریات موجود، می توان به وجود “انرژی تاریک” اشاره کرد. انرژی تاریک نیرویی نامشخص است که اولین بار در سال ۱۹۹۸ کشف شد و بر اساس نظریه آن، کهکشان ها در اثر وجود آن از هم دور می شوند.

به گفته ناسا، افزایش سرعت گسترش کهکشان می توان احتمال وجود خطا در نظریه اینشتین را نیز افزایش دهد.