معترضان فرانسوی، وزیر اقتصاد این کشور را با تخم‌مرغ هدف قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل ازخبرگزاری فرانسه؛ امروز دوشنبه، معترضان فرانسوی، امانوئل ماکرون وزیر اقتصاد این کشور را در اعتراض به اصلاح قانون کار، با تخم‌مرغ هدف قرار دادند.

معترضان با پرتاب تخم مرغ به سمت “امانوئل ماکرون”، خواستار برکناری او شدند.

“ماکرون” در پاسخ به آنها با محکوم کردن این اعتراضات گفت: “من از متن قانون تخم مرغ و چوب دستی سخن نمی گویم.”