یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به اینکه تشکیلات خودگردان به باری بر دوش ملت فلسطین تبدیل شده است، اظهار داشت که بازنگری در ساختار این تشکیلات و ضررهایی که برای مساله فلسطین دارد، امری کاملا ضروری است.

به گزارش پرس شیعه؛ احمد مدلل از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفت وگو با الرساله نت اظهار داشت که هدف از تاسیس تشکیلات خودگردان تامین امنیت رژیم صهیونیستی و مقابله با مقاومت فلسطین است که طی ۳ انتفاضه گذشته ضربات سختی به این رژیم وارد کرده است.

مدلل تصریح کرد که دشمن صهیونیستی می کوشد تا حقایقی ساختگی ایجاد کند و تشکیلات خودگردان از مسؤولیت های خود شانه خالی می کند و نمی داند در مقابل هجمه گسترده دشمن صهیونیستی باید چکار کند، زیرا هدف خود را نمی داند.

این در حالی است که حزب خانه یهودی قرار است مجددا پیش نویس قانون مشروعیت بخشی به مصادره اراضی فلسطینیان به ویژه اراضی غصب شده برای ساخت شهرک های یهودی نشین را در کنست مطرح کند.

مدلل خواستار بازگشت تشکیلات خودگردان به دامان ملت و کنار گذاشتن توافقنامه های به امضا رسیده با دشمن صهیونیستی و طرح ها و وعده های دروغین غربی ها شد.

وی اظهار داشت که هدف از تمامی توافقنامه های به امضا رسیده میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی به ویژه معاهده اسلو و حتی طرح صلح فرانسه، صرفا مشروعیت بخشی به دشمن غاصب صهیونیستی است.

این رهبر جهاد اسلامی تصریح کرد که تنها گزینه پیش روی ملت فلسطین، مقابله با اشغالگری دشمن صهیونیستی و تلاش برای تحقق وحدت و آشتی ملی فلسطین است.