صدور حکم زندان برای برادر عامل حملات پاریس از سوی دادگاهی در فرانسه، مورد اعتراض قرار گرفته است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، یک دادگاه در فرانسه روز دوشنبه طی حکمی برای برادر عامل اصلی حملات پاریس به اتهام مشارکت در این حملات ۱۰ سال زندان تعیین کرد.

دادگاه اعلام کرده است که کریم همراه برادرش فواد در سال ۲۰۱۳ برای آموزش های نظامی به سوریه سفر کرده بودند و سال ۲۰۱۴ به فرانسه بازگشتند. دادگاه می گوید کریم و شش نفر دیگر در گروههای افراطی در پاریس عضویت داشتند.

نیکولاس لی باریس قاضی دادگاه رسیدگی به این پرونده می گوید هرچند این حکم کمی سنگین است ولی برای امنیت مردم فرانسه مجبور هستیم چنین حکمی را صادر کنیم.

وکیل مدافع برادر عامل حملات پاریس می گوید برادر عامل حمله تنها به سوریه سفر کرده بود و در گروههای تروریستی مشارکت نداشته است.